Over de klant

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is onder meer verantwoordelijk voor het waterbeleid van Nederland. Tot op heden verstrekte zij de rapportage over het gevoerde beleid in beperkte papieren oplage aan de Tweede Kamer. Zij hadden echter de wens om een bredere doelgroep aan te spreken, waaronder de burgers van Nederland. Er was behoeft aan een laagdrempelig en toegankelijk online platform, geschikt voor meerdere typen apparaten, waarop de onderdelen uit de rapportage op visueel aantrekkelijke wijze konden worden uitgelegd.

De Staat van Ons Water werkt ook goed op mobiele apparaten

In opdracht van het Ministerie ontwikkelde Modern Media een interactieve website die een gemeenschappelijke beeld geeft van de staat van water in Nederland.

Hierbij werd Getting the Picture aangehaakt om aantrekkelijke visuals en animaties te maken rond acht verschillende onderwerpen die aan bod komen op de website: van visstand tot drinkwaterprijzen en van overstroming tot zoetwatertekort. Het eindproduct, de website van De Staat van ons Water moet de geïnteresseerde burger aanspreken over deze onderwerpen binnen het waterbeleid in Nederland.

De uitdaging was om de inhoud, vormgeving en functionaliteit van destaatvanonswater.nl aan te laten sluiten bij de site onswater.nl. Bijna alle infographics bevatten interactieve of bewegende elementen. Modern Media heeft ervoor gezorgd dat de website en alle losse tools werken en er zoveel mogelijk uitzien zoals ze ontworpen en bedoeld zijn. 

De website is adaptive & responsive en maakt gebruik van de meest moderne technologie om de animaties weer te geven met behoud van scherpte, snelheid en interactie.

De Staat van Ons Water tabletweergave
Waterbeleid weergegeven in aantrekkelijke animaties

Eindresultaat

De website is interactief, adaptive, responsive en goed vindbaar.
Acht onderwerpen begrijpelijk en aantrekkelijk gevisualiseerd.
Een modern communicatieplatform met toegankelijke overheidsinformatie.

De Staat van Ons Water